OLVASD A BIBLIÁT!


A rendszeres bibliaolvasás nagyon fontos. A Biblia Isten üzenete számunkra és egy kifogyhatatlan forrás. Néha azonban nem könnyű megérteni a  szövegét, és azt sem tudjuk, hogy hogyan fogjunk hozzá az olvasásához. Ezért szeretnénk az alábbi módszert ajánlani Isten Igéjének tanulmányozásához.

Phil Metzger
lelkipásztor, Golgota Keresztény Gyülekezet Budapest


INDUKTÍV BIBLIATANULMÁNYOZÁS
Ez a tanulmányozási módszer induktív, nem pedig deduktív. Tehát, amint tanulmányozzuk a Bibliát, azt kell megfigyelnünk, hogy mit mond az Ige, nem pedig azt, hogy mi mit szeretnénk hallani. Az induktív tanulmányozás során egy egyszerű, négy lépésből álló módszert alkalmazunk:

  1. Megfigyelni
  2. Kérdezni (a megfigyelések alapján)
  3. Válaszolni (a feltett kérdésekre)
  4. Alkalmazni (a válaszok alapján alkalmazni a megismerteket)

  1. MEGFIGYELNI
A bibliatanulmányozás során nagyon fontos a szöveg építőelemeinek megjelölése, melyeket részeknek nevezünk. Ezek olyan bekezdések, amelyek egy gondolat köré csoportosulnak. A részek fejezeteket alkotnak, a fejezetek összessége pedig egy könyvet. A Bibliában található részekre és versekre való tagolódás - melyet a XIII. és XVI. század során alakítottak ki -,  csak egyes esetekben követi a szöveg gondolatmenetét. Ahhoz, hogy megjelöljük ezeket az alapvető szövegegységeket, meg kell határoznunk a szerző által alkalmazott szerkezetet. Amint ezt sikeresen megtettük, sokkal egyszerűbb lesz megérteni, hogy mire akart a szerző fényt deríteni, mi a könyv témája.
Annak érdekében hogy megjelöljük a szerző által leírt gondolatokat vagy részeket, fontos megismernünk a szerkezeti szabályokat (lásd a csatolt szerkezeti szabályok oldalt), amit a kommunikáció során minden ember alkalmaz. Ezeket a szabályokat nem kell megtanulni, egyszerűen csak fel kell ismerni őket, hiszen ezeket  mindannyian használjuk napi (írásos vagy szóbeli) kommunikációnk során. Hogy tanulmányainkat ne bonyolítsuk, csak a leggyakrabban használt szerkezeti szabályokat fogjuk megemlíteni. A csatolt szerkezeti szabályok mellett ún. kulcsszavakat is összegyűjtöttünk, amelyek gyakran jelzik, hogy  milyen szerkezeti szabályt használt a szerző.
A szöveg első olvasásakor a szerkezeti szabályok megjelölésére kell összpontosítanunk. Ahhoz, hogy ezt a folyamatot egyszerűbbé tegyük, ajánlatos különböző jelek használnunk az egyes szerkezeti szabályok megjelölésére. Ez segíteni fog abban, hogy gyorsan és egyszerűen felismerjük, valamint megértsük a szerző szándékát. NE PRÓBÁLJUK MEG ELSŐ OLVASÁS ALKALMÁVAL MEGÉRTENI A TELJES SZÖVEGET!

  1. KÉRDEZNI
Legtöbb esetben a nehézségek és a zavar elhárításához a legegyszerűbb módszer az, ha kérdéseket teszünk fel. Megfigyelhető,  hogy a kérdések minősége meg fogja határozni az alkalmazás minőségét is. Ahhoz, hogy ne bonyolítsuk a folyamatot, célszerű, hogy egyszerű kérdéseket (ki, mi, kit, mit, mikor, hol, merre, meddig, hogyan stb.) tegyünk fel. Például:

  • Kik a fontos személyek? Mit tesznek? Mit mondanak?
  • Hol történik az esemény? Mikor történik az esemény?
  • Mi a jelentősége egy adott szónak, az adott helyen és az adott esetben?
  • Miben különbözik az adott rész az azt megelőző és az azt követő részektől?
  • Mit jelent az, amit a szereplők tesznek? Hogyan kapcsolódik ez a szöveg más részeihez?
Fontos,  hogy a kérdéseket a megjelölt szerkezeti szabályok köré csoportosítsuk! A szerkezeti szabályok a szerző mondanivalójára irányítják figyelmünket, ezért a kérdésekkel is erre kell összpontosítanunk.

  1. VÁLASZOLNI
Ahhoz,  hogy helyes válaszokat adjunk a feltett kérdésekre, a következő  két szabályt kell betartanunk:

  1. MARADJUNK AZ ADOTT SZÖVEGRÉSZBEN,  HOGY VÁLASZOKAT TALÁLJUNK A KÉRDÉSÜNKRE. (Egyes kivételes esetekben előfordulhat, hogy az előző szövegrész adja meg a választ). Ebben a stádiumban el kell vetnünk annak a lehetőségét, hogy a Biblia más könyveihez vagy szótárakhoz, kommentárokhoz forduljunk magyarázatért.
  2. ÖSSZPONTOSÍTSUK FIGYELMÜNKET A SZÖVEGRÉSZ SZERKEZETÉRE, hogy megtaláljuk a válaszokat az adott kérdésre, ahelyett, hogy a szövegrész tartalmára összpontosítanánk, .

  1. ALKALMAZNI
Az alkalmazás a tulajdonképpeni oka a bibliatanulmányozásnak. „Az igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói,” olvassuk Jakab levelében. A Biblia tanulmányozásának célja tehát nemcsak az, hogy informálódjunk, hanem hogy átformálódjunk. Amikor felismerjük az igazságot és megértjük azt, hogy mit jelent, akkor törekednünk kell arra, hogy a tanultakat alkalmazzuk is az életünkre.
A helyénvaló alkalmazás felismeréséhez meg kell határoznunk, hogy egy adott részen belül melyik szövegrész vonatkozik az alkalmazásra és melyik szerepel a mondanivaló alátámasztása miatt. A szerkezeti szabályok egyszerűvé teszik ezt a feladatot, mivel az elsődleges fontosságú részekre mutatnak rá.
A megfelelő kérdések megkönnyíthetik a dolgunkat az alkalmazás terén. Például:

  • Hogyan változhatok meg?
  • Mely igéretekben hihetek?
  • Mitől kell távoltartanom magam?
  • Hogyan fog ez  segíteni nekem, hogy megértsem Isten igéretét az életemre vonatkozóan?
Lépésről lépésre a Biblia tanulmányozása egyszerű és jutalmakkal teli folyamattá válik. Készítsd elő a szívedet, hogy befogadhatsd mindazt,  amit Isten Szent Lelke és a Biblia szólnak hozzád. Kérd Istent, hogy ne csak igazságokat mutasson meg neked, hanem hogy Jézus Krisztus képére is formáljon téged. Kérj kegyelmet, hogy alkalmazd a tanultakat és erőt, hogy ezt el tudd mondani másoknak is szavakban, tettekben és hozzáállásban.